Beige_Gradient_Aesthetic_Mindset_Quote_Your_Story_7.jpg

 

 

 

ENERGETSKE REKONTRUKCIJE

2.3. rekonstrukcijaU mogućnosti smo Vam ponuditi svu potrebnu dokumentaciju i ishodovanje svih dozvola za rekonstrukciju Vaših objekata. Poseban naglasak stavljamo na energetski učinkovito planiranje i uštedu energije.
Rekonstrukcijom građevine smatraju se zahvati na postojećem objektu kojim se mijenja oblik, veličina ili namjena građevine te se mijenjaju bitni uvjeti za zgradu kao, na primjer, konstruktivni zahvati, značajne izmjene instalacija i uređaja u zgradi, utjecaj na toplinsku zaštitu ili utjecaj na požarna opterećenja.

Uglavnom su to zahvati dograđivanja, nadograđivanja, uklanjanje vanjskog dijela građevine, promjena namjene dijela objekta ili u cijelosti i slično.

Pod pojmom postojeća građevina smatra se legalno sagrađena građevina na temelju građevne dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, građevina za koju je izdana uporabna dozvola ili građevina koja je sagrađena do 15. veljače 1968. godine.

 logoec  designer17