Beige_Gradient_Aesthetic_Mindset_Quote_Your_Story_7.jpg

 

 

 

STAMBENI OBJEKTI

Provedba energetskog pregleda prvi je korak u energetskoj obnovi zgrade i povećanju energetske učinkovitosti. Obnovom po načelima energetske učinkovitosti građani mogu ostvariti uštede na režijama od 30% do 60% te osigurati kvalitetnije uvjete stanovanja. Energetski učinkovite kuće pružaju veći standard stanovanja, a njihova je cijena na tržištu nekretnina veća od onih kuća koje nemaju ta svojstva.

Pod pojmom 'energetska obnova' podrazumijeva se, između ostalog, povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjske stolarije te zamjena ili unaprjeđenje sustava grijanja. Također, u obnovu je moguće uključiti i mjere korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbu unutarnje rasvjete kao i implementaciju sustava za centralno upravljanje sustavom grijanja i hlađenja.

Vlada Republike Hrvatske donijela je 27. ožujka 2014. 'Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine' (Narodne novine 43/14,36/15) a 24. lipnja 2014. i 'Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine' (Narodne novine 78/14).Vlada Republike Hrvatske također preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bespovratnim sredstvima subvencionira projektnu dokumentaciju i samu energetsku obnovu obiteljskih kuća i višestambenih zgrada pa tako uz manja ulaganja vlastitih sredstava možete obnoviti svoj dom i poboljšati kvalitetu življenja. 

  

manje stambeneOBITELJSKE KUĆE

Energetskom obnovom doma uštedite od 30 do 60% na režijama te povećajte udobnost stanovanja!

Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (Narodne novine 43/14,36/15) donijela je Vlada Republike Hrvatske 27. ožujka 2014. godine. Ciljevi Programa su utvrđivanje i analiza potrošnje energije i energetske učinkovitosti u postojećem stambenom fondu RH, utvrđivanje potencijala i mogućnosti smanjenja potrošnje energije u postojećim stambenim zgradama, razrada provedbe mjera za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti u postojećim stambenim zgradama te ocjena njihovog učinka. Izmjenama programa od 26. ožujka 2015. godine omogućene su jednake mogućnosti za ostvarivanje subvencija svim građanima Republike Hrvatske, vremenski tijek provedbe energetske obnove je skraćen a provedba se pojednostavila.
Pod pojmom 'obiteljska kuća' smatra se zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: da ima najviše tri stambene jedinice ili da ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. U programu mogu sudjelovati samo zakonito izgrađene obiteljske kuće. S obzirom na energetska svojstva i način gradnje prioritetne obiteljske kuće su one građene između 1945. i 1987. godine.

Vlada RH preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bespovratnim sredstvima subvencionira energetsku obnovu obiteljskih kuća. Za tu je namjenu ove godine osigurano 71 milijuna kuna, što je, kako se procjenjuje, dovoljno za energetsku obnovu 10 tisuća obiteljskih kuća. Fond u pravilu osigurava subvencije u iznosu od 40% ukupne investicije, a kada je to moguće i više (otoci, brdsko-planinska područja, područja od posebne državne skrbi). Vlasnici obiteljskih kuća moraju osigurati preostali dio sredstava, bilo iz vlastitih izvora ili iz kreditnih linija banaka ili stambenih štedionica.
Prednost u ostvarivanju prava na subvencioniranje dat će se projektima koji imaju najveću tehničku opravdanost. Tehnička opravdanost se očituje u ostvarenim uštedama energije. Dodatno se vrednuje cjelovita obnova kuće tako da se radovi na ovojnici vrednuju sa većim postotkom u odnosu na termotehnički sustav. 
Detaljan popis dokumentacije te uvjeti za ostvarivanje prava na subvenciju  bit će propisani u Javnom pozivu za građane kojeg raspisuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Znamo kako! Ekološki centar d.o.o. izrađuje troškovnike, certifikate, projekte i ostalu potrebnu dokumentaciju za realizaciju projekta energetske obnove stambenih objekata. Niz godina sudjelujemo na natječajima Energetske učinkovitosti (EnU) tako da vam možemo jamčiti uspješnost, kvalitetu i garanciju u prijavi na natječaj.

Dodatne informacije o energetskom certificiranju i programima energetske učinkovitosti u zgradarstvu mogu se dobiti, svakim danom putem naših kontakt telefona.

Prepustite nama brigu oko papirologije i izvođenja a vi uživajte u uštedama u kućnom budžetu koje vas očekuju.

 

visestambeneVIŠE STAMBENE ZGRADE

Certificirajte i obnovite svoju zgradu te ugradite uređaje za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije uz bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Program energetske obnove stambenih zgrada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  suvlasnicima postojećih višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada nudi sufinanciranje energetske obnove postojećih višestambenih zgrada.

Mjere su usmjerene na smanjenje toplinskih potreba zgrada, poboljšanja učinkovitosti sustava grijanja i zamjene energenata okolišno, ekonomski i energetski povoljnijima.

Cjelovita obnova višestambenih zgrada omogućava veću ugodnost prostora, značajne uštede na energentima za grijanje te smanjuje emisije CO2 u atmosferu. 

Trenutno (od 30. 09. 2015) je otvoren natječaj za više stambene zgrade. Rok za dostavu dokumentacije je 12. 11. 2015. Više o natječaju možete saznati na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili na našim kontakt telefonima. 

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

 

 

 logoec  designer17