Beige_Gradient_Aesthetic_Mindset_Quote_Your_Story_7.jpg

 

 

 

PREGLEDI I CERTIFICIRANJE

2.4. certificiranjeEnergetsko certificiranje regulirano je Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12,29/13,78/13), Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (Narodne novine 81/12,64/13), Pravilnikom o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (Narodne novine 81/12,79/13).

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.
Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.
Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine.
Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Iskustvo i znanje stečeno kroz naše referentne projekte i izvedene objekte na području energetske učinkovitosti odlučili smo primijeniti u poslovima energetskih pregleda, ocjenjivanja i certificiranja objekata.

Naši djelatnici završili su osposobljavanje za poslove energetskih pregleda, ocjenjivanja i certificiranja objekata s jednostavnim i složenim tehničkim sustavima.

 logoec  designer17