Beige_Gradient_Aesthetic_Mindset_Quote_Your_Story_7.jpg

 

 

 

ZELENI URED

zeleni ured2“Zeleni ured je naziv za skup aktivnosti koje bi zaposlenici, u okviru redovnih aktivnosti, trebali prakticirati kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjio negativan utjecaj na okoliš, a povećala efikasnost korištenja resursa.“

Kako biste od vašeg ureda napravili ugodno, zdravo, ekološki prihvatljivo i energetski efikasno radno mjesto, potrebno je pridržavati se načela ekološke i energetske održivosti koja podrazumijevaju:

• efikasno korištenje materijala i energije,

• smanjenje otpada,

• recikliranje.

Za primjenu navedenih načela potrebno je postaviti kriterije koji omogućuju procjenu dosadašnjeg korištenja resursa prema njihovom utjecaju na okoliš i zdravlje.

Ekološki centar d.o.o. živi i radi po načelima zelenog ureda.

 logoec  designer17